Tabela oceny pracy mechanika

  KRYTERIUM GŁÓWNE - Organizacja pracy własnej

  Wstępna diagnoza  Przygotowanie do naprawy

  Czystość stanowiska w trakcie pracy

  Dbałość o narzędzia  Przestrzeganie zasad BHP

  KRYTERIUM GŁÓWNE - Proces naprawy pojazdu

  Praca ze zleceniem  KRYTERIUM GŁÓWNE - Opinia klienta/mistrza

  Skuteczna naprawa / ewentualna reklamacja

  KRYTERIUM GŁÓWNE - Wiedza techniczna

  Szkolenia