Tabela oceny pracy mechanika

 




  KRYTERIUM GŁÓWNE - Organizacja pracy własnej

  Wstępna diagnoza







  Przygotowanie do naprawy









  Czystość stanowiska w trakcie pracy





  Dbałość o narzędzia







  Przestrzeganie zasad BHP





  KRYTERIUM GŁÓWNE - Proces naprawy pojazdu

  Praca ze zleceniem











  KRYTERIUM GŁÓWNE - Opinia klienta/mistrza

  Skuteczna naprawa / ewentualna reklamacja





  KRYTERIUM GŁÓWNE - Wiedza techniczna

  Szkolenia









  Wskazówki:
  1. * - pole obowiązkowe
  2. W przypadku odpowiedzi innej niż TAK zaznacz ocenę 0 ~ 0%