Tabela oceny pracy CSR




  Przyjęcie pojazdu do serwisu

  Przeglądy i obsługi techniczne



  Wyceny i kosztorysy w odpowiedzi na zapytanie









  Zapytanie o dostępność warsztatu / zgłoszenie klienta















  Otwarcie zlecenia i aktywne przyjęcie pojazdu



















  Sprzedaż i obsługa Klienta

  Komunikacja z Klientem w trakcie naprawy









  Zamykanie procesu sprzedaży

  Wydanie pojazdu











  Fakturowanie