Tabela oceny pracy MISTRZA
  Przyjęcie pojazdu do serwisu

  Otwarcie zlecenia i aktywne przyjęcie pojazdu

  Właściwa diagnoza i wyjaśnienie rozbieżności  Realizacja naprawy

  Naprawa za pierwszym razem i organizacja pracy mechaników

  Kontrola Mechaników

  Rozliczanie czasu pracy mechaników i diagnostów

  Zamykanie zleceń

  Fakturowanie