Firma Etmus sp. z o.o.  poważnie podchodzi do kwestii prywatności. Cenimy sobie zaufanie, jakim obdarza nas Pan/Pani, przekazując nam swoje dane osobowe. Zawsze będziemy wykorzystywać Pana/Pani dane osobowe w sposób uczciwy i godny tego zaufania.

Zawsze zachowujemy przejrzystość w odniesieniu do tego, jakie informacje gromadzimy, co z nimi robimy, komu je udostępniamy i z kim należy się skontaktować w razie jakichkolwiek wątpliwości.

Ogólna prywatność witryny

Możesz korzystać ze witryny internetowej Etmus sp z o.o. bez ujawniania swojej tożsamości. Szczegóły informacji, które zbieramy standardowo podczas uzyskiwania dostępu do witryn internetowych, opisano poniżej. Jeśli zarejestruje się Pan/Pani w którejkolwiek z naszych usług lub skontaktują się z nami za pośrednictwem formularzy, podane będą szczegółowe informacje na temat przetwarzania Pana/Pani danych w związku z rejestracją.

Tożsamość i informacje kontaktowe administratora

Etmus sp. z o.o. ul.Sidorska 117c, 21-500 Biała Podlaska, NIP UE 5371890611, REGON 030196333, Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy  KRS 0000133159 jako administrator danych osobowych, odpowiada za przetwarzanie danych osobowych, które dotyczą użytkownika zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami dotyczącymi ochrony danych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia  2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”). Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania Pana/Pani danych osobowych prosimy o skontaktowanie się z nami, pisząc na adres
ETMUS Sp. z o.o.  ul.Sidorska 117 C, 21-500 Biała Podlaska lub skrzynkę e-mail etmus@etmus.pl

Jakie kategorie danych osobowych będą przetwarzane przez Etmus, w jakim celu i na jakiej podstawie prawnej?

Gdy uzyskuje Pan/Pani dostęp do witryny internetowej ETMUS  Pana/Pani przeglądarka internetowa jest skonfigurowana technicznie do automatycznego przesyłania następujących danych („danych dziennika”) na nasz serwer internetowy, które następnie zapisujemy w plikach dziennika:

  • Data dostępu
  • Godzina dostępu
  • URL witryny polecającej
  • Pobrany plik
  • Ilość przesłanych danych
  • Typ i wersja przeglądarki
  • System operacyjny
  • Adres IP
  • Nazwa domeny Pana/Pani dostawcy dostępu do Internetu

Są to wyłącznie informacje, które nie pozwalają na identyfikację użytkownika. Informacje te są niezbędne do celów technicznych w celu prawidłowego dostarczenia treści, o które Pan/Pani prosi, a ich gromadzenie jest kwestią nierozerwalnie związaną z korzystaniem z witryn internetowych. Dane dziennika są analizowane wyłącznie w celach statystycznych w celu ulepszenia naszej witryny internetowej i jej podstawowej funkcjonalności. ETMUS będzie przetwarzać Pana/Pani dane osobowe w oparciu o uzasadnione interesy. Uzasadnione interesy ETMUS obejmują zarządzanie witrynami internetowymi zgodnie z uczciwymi praktykami biznesowymi oraz utrzymanie dostępności i funkcjonalności witryn internetowych.

Pliki cookie
Używamy plików cookie i pikseli monitorujących w celu gromadzenia danych dotyczących korzystania z witryny na potrzeby dostosowania witryny do potrzeb użytkowników. Gromadzenie tych danych użytkowania i tworzenie profilu użytkowania odbywa się w sposób anonimowy przy użyciu identyfikatora pliku cookie. Te profile użytkowania tworzymy i przechowujemy wyłącznie w formie anonimowej i nie łączymy ich z Pana/Pani imieniem i nazwiskiem ani żadnymi innymi informacjami, takimi jak adres e-mail, który może ujawnić Pana/Pani tożsamość.

Pliki cookie nie mogą być używane do uruchamiania programów ani dostarczania wirusów na komputer. Dzięki informacjom zawartym w plikach cookie możemy uprościć nawigację i ułatwić prawidłowe wyświetlanie naszych witryn internetowych.

Każda witryna ma własne oświadczenie dotyczące plików cookie, z którego użytkownik może dowiedzieć się, jak są używane pliki cookie w tej konkretnej witrynie.

Przekazywanie danych stronom trzecim

ETMUS  może jednak, jeśli będzie to konieczne do realizacji celu przetwarzania danych osobowych lub gdy wymagają tego przepisy prawa lub regulacje, udostępnić Pana/Pani dane innym podmiotom, w tym podmiotom spoza Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (UE/EOG).

Łącza do innych witryn internetowych

Nasze witryny internetowe mogą zawierać łącza do innych witryn internetowych. Nie mamy wpływu na przestrzeganie przez operatorów tych witryn przepisów dotyczących ochrony danych.

Jak długo ETMUS będzie przechowywać Pana/Pani dane osobowe?

ETMUS  będzie przechowywać Pana/Pani dane osobowe tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji celów, do których dane osobowe zostały zebrane.

Pana/Pani prawa do ochrony danych osobowych

– żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
– żądania od Administratora sprostowania swoich danych osobowych,
– żądania od Administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
– wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego,
– wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec profilowania w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim,
– cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego

Należy jednak pamiętać, że firma ETMUS nie zawsze musi być zobowiązana do spełnienia żądania usunięcia danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, sprzeciwienia się ich przetwarzaniu lub ich przeniesienia. Ocena będzie dokonywana indywidualnie dla każdego przypadku w odniesieniu do zobowiązań prawnych ETMUS oraz wyjątku od tych praw.