Tabela oceny pracy mechanika

 
  KRYTERIUM GŁÓWNE - Organizacja pracy własnej

  Wstępna diagnoza  Przygotowanie do naprawy

  Czystość stanowiska w trakcie pracy

  Dbałość o narzędzia  Przestrzeganie zasad BHP

  KRYTERIUM GŁÓWNE - Proces naprawy pojazdu

  Praca ze zleceniem  KRYTERIUM GŁÓWNE - Opinia klienta/mistrza

  Skuteczna naprawa / ewentualna reklamacja

  KRYTERIUM GŁÓWNE - Wiedza techniczna

  Szkolenia

  Wskazówki:
  1. * - pole obowiązkowe
  2. W przypadku odpowiedzi innej niż TAK zaznacz ocenę 0 ~ 0%