Kontakt

Zapraszamy do kontaktu z nami.

Dane firmy
Etmus Sp. z o.o. ,
ul. Sidorska 117c,
21-500 Biała Podlaska, Polska

tel.: + 48 83 343 10 10
email: etmus@etmus.pl

Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy

KRS 0000133159, NIP PL5371890611, REGON 030196333

Kapitał zakładowy: 1 110 000 PLN

Oddział 1 

ul. Sidorska 117c , 21-500 Biała Podlaska

tel.: +48 83 343 10 10

tel.: +48 601 092 432

email: serwis1@etmus.pl

Oddział 2

Styrzyniec , ul Sadowa 2 , 21-500 Biała Podlaska

tel.: +48 83 343 20 20

tel.: +48 32 691 102 200

email: serwis2@etmus.pl


FORMULARZ KONTAKTOWY