TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU FIRMY Z WYKORZYSTANIEM OZE I

Aktualnie nasza Firma realizuje Projekt pt.

„TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU FIRMY Z WYKORZYSTANIEM OZE I”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, lata 2014-2020,
Działanie 5.1. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna

Cele i efekty projektu:

  • zwiększenie efektywności energetycznej budynku firmy ETMUS Spółka z o.o.,
  • produkcja energii z OZE
  • oraz wynikająca z powyższych działań ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez głęboką termomodernizację budynku Spółki
  • stworzenie w Spółce systemu usług uwzgledniającego zasady zrównoważonego wykorzystywania zasobów

 

Wartość projektu:

  • 804 090,14 PLN

 

Wkład Funduszy Europejskich

  • 359 552,46 PLN

AKTUALNOŚCI

Prace budowlane – zakup, dostawa i montaż systemu zarządzania energią

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/69589

Termin składania ofert:
do dnia 2021-10-01

Kliknięcie w poniższy przycisk spowoduje opuszczenie bieżącej strony i przejście do zewnętrznego serwisu, który zostanie otwarty w nowej zakładce.
Aby powrócić na stronę etmus.pl zamknij nowo otwartą zakładkę.

Zobacz zapytanie ofertowe
Etmus_UE_2020