Aktualnie nasza Firma realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.:

,,Dotacja na kapitał obrotowy dla Etmus Sp.zo.o.’’

w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

  • Celem projektu jest utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa
  • Dofinansowanie projektu z UE: 125 738,58 zł

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 125 738,58 zł

Dotacja na kapitał obrotowy dla Etmus Sp. z o.o.