Deklaracja Środowiskowa

Zarząd  i  Pracownicy  ETMUS deklarują:

 1. Uwzględniać troskę o środowisko w kluczowych decyzjach biznesowych, zapewniać doskonałość operacyjną i zgodność z przepisami.
 2. Opracowywać  produkty i usługi, pomagające klientom firmy zmniejszać negatywny wpływ na środowisko
 3. Informować o postępach klientów i  pracowników
 4. Minimalizować  emisję dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych.
 5. Minimalizować zasobów nieodnawialnych i wrażliwych środowiskowo, w tym olejów i smarów
 6. Minimalizować ilość produkowanych odpadów poprzez prewencję, ponowne wykorzystanie i recykling.
 7. Minimalizować zagrożenia związane z hałasem.
 8. Minimalizować zużycie energii i dbać o termomodernizacje
 9. Zapobiegać zanieczyszczeniu gleby, powietrza i wód gruntowych.
 10. Monitorować, mierzyć i stale doskonalić efektywność środowiskową.
 11. Przyjęty dokument jest okresowo przeglądany i cele są aktualizowane.

Zarząd  i  Pracownicy  ETMUS
Biała Podlaska 17.09.2019